GPS, precyzyjne nawożenie i ochrona roślin
 

 


rolnictwo precyzyjne
INFORMACJE i KATALOG STRON

 
 

Nawożenie azotem w rolnictwie precyzyjnym

   

Rośliny uprawne pobierają azot z gleby jedynie w formie mineralnej, tj. jonów amonowych (NO3-) lub azotanowych (NH4+). Ważna jest, zatem nie zawartość azotu ogólnego (czyli mineralnego i organicznego w glebie), ale zawartość w glebie mineralnych form azotu. Zawartość azot (N) mineralnego w odróżnieniu do zawartości w glebie dostępnych form P, K i Mg ulega szybkim zmianom i określenie zawartości azotu w odstępie czasowym np. po 2 miesiącach zawartość azotu mineralnego może się znacznie zwiększyć lub zmniejszyć. Dlatego też określanie dawek nawożenia azotem na podstawie analiz gleby może być często mało wiarygodne. Analizy gleby mogą służyć do ustalenia podstawowej dawki nawożenia azotem, czyli np. w przypadku zbóż ozimych stosowanej wiosną przed ruszeniem wegetacji, a w przypadku zbóż jarych dawki przedsiewnej. Nawożenie pogłówne, czyli stosowane w trakcie wegetacji roślin w rolnictwie precyzyjnym opiera się zazwyczaj na ocenie odżywienia roślin. Jako, że wskaźnikiem odżywienia azotem jest barwa liści (lub całego łanu) to właśnie na podstawie barwy liści określa się zapotrzebowanie roślin na ten makroelement. Ciemniejsza barwa liści świadczy o lepszym odżywieniu azotem, natomiast barwa jasnozielona na ogół świadczy o niedoborze azotu (zmniejsza się zawartość chlorofilu w liściach).
Aby wiarygodnie ocenić stopień odżywienia roślin azotem stosowane są urządzenia montowane na ciągniku lub też maszynach rolniczych, które na podstawie odbicia światła (w zakresie widzialnym i podczerwieni) oceniają barwę liści i na tej podstawie szacują zapotrzebowanie roślin na azot. W zależności od tak oszacowanych potrzeb ustalana jest dawka azotu w danym punkcie pola. Ocena i nawożenie odbywają się na ogół w jednym przejeździe ciągnika. Obecnie na świecie najbardziej znanymi urządzeniami oceniającymi barwę liści, a właściwie całego łanu roślin są:
GreenSeeker (amerykańskiej firmy NTech www.ntechindustries.com)
N-sensor (szwedzkiej firmy Yara fert.yara.co.uk)
CropCircle (angielskiej firmy Crop Circle cropcircle.eu.com)
 

 

pomiar zieloności -> obliczenie dawki N - > aplikacja N

Schemat działania urządzenia N-sensor (źródło: www.yara.it)

 

Urządzenie N-sensor zamontowane na dachu ciągnika i rozsiewanie nawozu na podstawie oceny barwy liści (łanu) (źródło: miljoforskning.formas.se)