GPS, precyzyjne nawożenie i ochrona roślin
 

 


rolnictwo precyzyjne
INFORMACJE i KATALOG STRON

 
 

Książka - Rolnictwo Precyzyjne

   

Rolnictwo precyzyjne
Dariusz Gozdowski, Stanisław Samborski, Sławomir Sioma
136 stron, rok wydania: 2007
wydawca: Wydawnictwo SGGW


SPIS TREŚCI

Przedmowa.............5
1. Wstęp.............7
2. Historia i stan obecny rolnictwa precyzyjnego w Polsce i na świecie......10
3. Informacja przestrzenna w produkcji rolniczej.......13
3.1. Systemy informacji przestrzennej (GIS).......13
  3.1.1. Wprowadzenie.......13
  3.1.2. Mapa cyfrowa w systemach GIS.......14
  3.1.3. Źródła danych przestrzennych w gospodarstwie rolnym.......17
    3.1.3.1. Mapy i plany.......17
    3.1.3.2. Zdjęcia lotnicze i obrazy satelitarne.......19
    3.1.3.3. Globalny system pozycjonowania (GPS).......21
    3.1.3.4. Pomiary geodezyjne.......26
3.2. Oprogramowanie.......26
  3.2.1. Wprowadzenie.......26
  3.2.2. Ogólnoużytkowe programy GIS.......27
  3.2.3. Programy wspomagające zarządzanie gospodarstwem,
wykorzystujące technologię GIS.......28
3.3. Systemy informacji geograficznej przy obsłudze schematów
pomocowych w ramach polskiego systemu IACS.......38

4. Technologie rolnictwa precyzyjnego w produkcji roślinnej.......43
4.1. Nawożenie.......43
  4.1.1. Wprowadzenie.......43
  4.1.2. Określanie fizycznych i chemicznych właściwości gleby.......43
    4.1.2.1. Metody tradycyjne.......44
    4.1.2.2. Metody nielaboratoryjne.......51
      4.1.2.2.1. Wiadomości ogólne.......51
      4.1.2.2.2. Pomiar przewodności i oporu elektrycznego gleby.......52
      4.1.2.2.3. Ocena pH gleby.......60
  4.1.3. Teledetekcja w ocenie odżywiania roślin.......63
4.2. Ochrona roślin.......73
 
4.2.1. Wprowadzenie.......73
  4.2.2. Ochrona roślin przed chwastami.......74
  4.2.3. Ochrona roślin przed chorobami.......78
  4.2.4. Ochrona roślin przed szkodnikami.......80
4.3. Nawadnianie.......82
4.4. Zabiegi uprawowe w rolnictwie precyzyjnym.......85
5. Inżynieria rolnicza w rolnictwie precyzyjnym.......87
5.1. Urządzenia do określania pozycji w terenie i nawigacji.......87
5.2. Urządzenia do szybkiej oceny właściwości fizycznych i chemicznych gleby 90
5.3. Maszyny i urządzenia do zmiennej aplikacji nawozów i pestycydów
oraz zmiennej ilości wysiewu nasion.......90
5.4. Urządzenia do monitorowania wielkości plonu.............95
5.5. Standard ISOBUS.............99
6. Aktualne kierunki rozwoju i perspektywy na przyszłość.......102
6.1. Perspektywy wykorzystania technologii rolnictwa precyzyjnego
w nawożeniu roślin.......102
6.2. Perspektywy wykorzystania technologii rolnictwa precyzyjnego
w ochronie roślin.......105
6.3. Kierunki rozwoju inżynierii rolniczej.......106
6.4. Perspektywy upowszechnienia technologii rolnictwa precyzyjnego w Polsce....... 107
7. Studium przypadku.......111
Literatura.......117
Wykaz angielskich skrótów i nazw.......127
Linki do stron internetowych.......131
Indeks.......133
 

Książkę można kupić:
bezpośrednio w Wydawnictwie SGGW lub na Allegro oraz wybranych księgarniach np. Merlin